IVR dla MBS

Produkcja zapowiedzi telefonicznych typu IVR dla Mikołowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Mikołowie.