Światło historii w nowym Muzeum Śląskim

Firma AdVenture wygrała konkurs na scenariusz wystawy stałej o Górnym Śląsku w Muzeum Śląskim. Fabryka Dźwiękuff stworzyła kompozycję muzyczną i efekty dźwiękowe do filmowej prezentacji.