Wirtualny przewodnik

Realizacja nagrań lektorskich ponad 100 stron tekstu w dwóch językach (PL i ENG) na potrzeby Wirtualnego przewodnika on-line dla Muzeum Historii Katowic. 

Produkcja dostępna jest na stronie MHK w formie trójwymiarowej aplikacji po której swobodnie można się przemieszczać od punktu do punktu, zapoznając z treścią audio.

 

https://www.mhk.katowice.pl/index.php/muzeum-on-line/wirtualny-przewodnik