Przetwarzanie danych osobowych

Jeśli podałeś nam Twoje dane osobowe, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest STUDIO NAGRAŃ "FABRYKA DŹWIĘKUFF" Adam Kamiński, NIP: 6342555052, REGON: 240587315.
  2. Jeśli skontaktujesz się z nami w celu podjęcia współpracy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i w związku z jej realizacją oraz rozliczeniem.
  3. Odbiorcą Twoich danych osobowych może być biuro rachunkowe oraz firmy kurierskie, i pocztowe, w związku z zawarciem i realizacją zawartych umów.
  4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacjom międzynarodowym.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przez prawo podatkowe oraz dla zabezpieczenia roszczeń związanych z realizacją umów.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
  8. Podanie przez Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
  9. Twoje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.